Informační zdroje pro výzkum a vývoj ve sklářském a keramickém průmyslu

Sklářský ústav Hradec Králové s. r. o. – je instituce s více než 80-letou historií a tradicí, která pravděpodobně v zemích českých a slovenských nemá v oboru sklářství a keramiky paralelu. V průběhu tohoto času bylo v odborné knihovně objednatele shromážděno velké informační bohatství ve formě množství odborných publikací periodických i neperiodických.

Cílem projektu „Informační zdroje pro výzkum a vývoj ve sklářském a keramickém průmyslu“ je nabídnout toto informační bohatství profesionálům z oboru a širší odborné veřejnosti a svým způsobem tak zdůraznit svou pozici na trhu.

Výsledkem, jehož zkušební verze je k dispozici na těchto stránkách, bude možnost nabídnout obsah, který je primárně k dispozici v odborné knihovně

  • prostřednictvím Internetu
  • s možnostmi analogickými přímé návštěvě knihovny objednatele
  • s přidanou hodnotou zprostředkovanou adaptací a využitím pokročilých metod a možností současných informačních technologií

V současné době je zde k dispozici nepatrný vzorek informačního bohatství nacházejícího se v knihovně Sklářského ústavu:

  • více než 4.000 článků v plném znění
  • přibližně 20.000 anotací vytvořených v letech 2000-2005