Podmínky užívání

Dle ustanovení Autorského zákona 121/2000 Sb. v platném znění jsou jednotlivé dokumenty v rámci projektu "Informační zdroje pro výzkum a vývoj ve sklářském a keramickém průmyslu" zabezpečeny takto:

 • zobrazení a tisk dokumentů on-line je možný pouze na základě souhlasu vydavatele
  • na základě svého souhlasu vydavatel dostává 1-krát měsíčně výpis všech zobrazených dokumentů z titulů, pro které vydal souhlas k zobrazení on-line
 • pokud vydavatel souhlas nevydal, je možné si pouze objednat doručení zakoupených článků poštou ve formě vytištěné kopie stran z časopisu obsahujících vybraný článek

Technické parametry zabezpečení pro dokumenty přístupné on-line

 • vybraný dokument je možno zobrazit pouze on-line (při připojení na tento server) a to po "zaplacení"
 • není možno dokumenty "stáhnout" na lokální počítač, odpojit se od internetu a pak číst
 • v rámci tohoto zobrazení dokumentu on-line je možné jej 1 x vytisknout
 • t.j. pokud chcete dokument číst znovu, případně jej vícekrát vytisknout, je třeba vždy znovu za něj "zaplatit"

Platby za zobrazení a 1 výtisk dokumentu:

 •  placení probíhá formou stržení 1 kreditu za 1 stránku (t.j. např. 5 stránkový dokument si vyžádá stržení 5 kreditů)
 • cena 1 kreditu je v rámci pokusného provozu v roce 2007 stanovena jednotně na 1 kredit, t.j. za 1 stránku
 • předběžná cena 1 kreditu je 2,50 Kč
 •  platby jsou v rámci pokusného provozu v roce 2007 pouze simulované
  • kredity jsou přidělovány provozovatelem systému (Sklářský ústav s.r.o.) uživatelům zdarma za účelem testování systému
  • v průběhu roku 2008 se předpokládá provoz podle reálného obchodního modelu, t.j. prostřednictvím prodeje/nákupu kreditů

Konkrétní a detailnější informace o užívání projektu jsou k dispozici prostřednictvím položky Nápověda v horním menu.