Přihlášení do systému
Jméno:
Heslo:
Přihlásit Zapoměli jste heslo?
Vážený uživateli,
stal jste se registrovaným uživatelem virtuální studovny digitální odborné knihovny Sklářského ústavu v Hradci Králové.
Máte oprávnění prohlížet veškerý digitalizovaný knihovní fond, plné verze článků jednotlivých knihovních dokumentů, pomocí programových zobrazovacích prostředků této knihovny. Knihovní dokumenty ( digitalizované plné verze článků), u kterých má knihovna s vydavatelem uzavřenu dohodu o uvolnění textů k běžnému užívání, lze dokument jedenkrát vytisknout výběrem "tisknout" na připojené tiskárně k PC uživatele .

U knihovních dokumentů, u kterých knihovna nemá uzavřenu dohodu o uvolnění textů k běžnému užívání, opravňuje Vás status návštěvníka studovny pouze k prohlížení, nikoli však k provádění jakýchkoli nelegálních kopií článků, případně jejich částí včetně obrázků, které by byly v rozporu s omezeními danými Autorským zákonem ( Zákon č. 398/2006 Sb.)
Plné verze Vámi požadovaných článků Vám doručíme na požádání naší operativní knihovnickou službou.